sidearea logo
MTÜ Loodi Mõisa Arendus | Arendus
15532
page-template-default,page,page-id-15532,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_from_right,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive
 

Arendus

MTÜ Loodi Mõisa Arendus on 2010 aastal loodud mittetulundusühing, mille põhikirjaliseks eesmärgiks on Viljandimaal asuva Loodi mõisa arendamine õppe-ja külastuskeskuseks, sealhulgas:
  • tingimuste loomine keskkonnasäästliku ettevõtluse arendamiseks
  • kohalike naturaalsete materjalide kasutamise populariseerimine
  • käsitööoskuste omandamise propageerimine maapiirkondades
  • keskkonnasõbralike ehitusviiside õpetamine ja tutvustamine
  • piiriülese koostöö arendamine teiste riikide pärandkultuuriga tegelevate organisatsioonidega, oma meistrite ja pärandoskuste tutvustamine mujal
  • Loodi mõisa kaitsealuse pargi renoveerimine

MTÜ Loodi Mõisa Arenduse ja Loodi mõisaga seotud dokumendid: