sidearea logo
MTÜ Loodi Mõisa Arendus | RES
15556
page-template-default,page,page-id-15556,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_from_right,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive
 

RES

Rahvusliku Ehituse Selts

MTÜ Rahvusliku Ehituse Selts asutati 2009. aasta lõpus eesmärgiga koondada rahvuslikust ehitusest ja pärandpuutööst huvitatud inimesi, koguda tuntust, väärtustada ja populariseerida kohalikke ehitustraditsioone. Ühingul on 3 asutajaliiget: Andres Ansper, Priit-Kalev Parts ja Erki Markson.

Seltsi eesmärgid on: eesti rahvusliku ehituse- ja puutöönduskultuuri hoidmine ja edendamine; rahvuslike ehitajate ja traditsioonilise ehitusega seotud elualade ning nende esindajate omavahelise koostöö organiseerimine ja toetamine; rahvusvaheliste suhete ja koostöö edendamine valdkonna spetsialistide ja organisatsioonide vahel; Seltsi liikmete ja rahvusliku ehituse harrastajate huvide esindamine; valdkonna teabe kogumine ja vahendamine Seltsi liikmetele,
toetajatele ja üldsusele; rahvuslike ehitajate kokkukuuluvustunde tugevdamine ja toetamine; Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia (edaspidi: TÜ VKA) rahvusliku ehituse eriala õppe- ja arendustöö toetamine; TÜ VKA rahvusliku käsitöö osakonna arendus- ja uurimistulemuste rakendamine; valdkonna maine ja hea käekäigu eest seismine.